Byt språk – ändra fördomar

Text:

Det språk du talar kan påverka hur du bedömer dina medmänniskor, enligt tidskiften Psychological Science.

En israelisk och en walesisk psykolog utformade ett test för att se om tvåspråkiga studenter tänker annorlunda på arabiska än på hebreiska. Israeliska ungdomar med arabiska som modersmål, som även talar flytande  hebreiska, fick på detta sätt sina fördomar blottade.

På en datorskärm fick de blixtsnabbt associera omväxlande judiska namn - som Avi och Ronen - och arabiska - som Ahmed och Samir - med ord som betecknade antingen goda eller dåliga egenskaper.

Testet genomfördes först på arabiska, sedan på hebreiska. Det visade sig att försökspersonerna hade lättare att  associera arabiska namn med "goda" egenskaper och judiska namn med "dåliga", men att den tendensen blev mycket svagare om testet genomfördes på hebreiska än på arabiska.