Bristande kunskap om minoritetsspråk

Text:

Minoritetsspråken har starkt stöd i Sverige, men en fjärdedel av svenskarna känner inte till vilka de är. Det visar en Sifoundersökning som Språkrådet har låtit göra. Sämst kunskap om de nationella minoritetsspråken är det bland unga i åldern 15-29 år. Bara ungefär hälften av dem kan nämna något av Sveriges minoritetsspråk finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch.