Brallis har manlig like

Text: Kurt Möller

Jag vet inte om jag skriver under på påståendet att brallis skulle sakna manlig motsvarighet.

De övriga som räknas upp i Språktidningen 2/08 – nippertippa, pingla, hagga och snärta – har ju allihop sin speciella nyans. Brud, brallis och brutta är däremot ganska neutrala. Alltså är kille eller snubbe motsvarigheter till dem.