Bäst biologibetyg till svenska tjejer

Text:

För att få högt betyg i biologi är det säkrast att vara tjej och född i Sverige. Om du har ett annat modersmål än svenska är det svårt att knipa ett vg eller ett mvg. 

Pia Nygård Larsson har undersökt en naturvetarklass på gymnasiet för att kartlägga språkets roll i biologiundervisningen. Hon fann att de högsta betygen i stort sett bara delades ut till svenskfödda flickor. 
 
I höstens nya ämnesplaner för biologi ökar dessutom de språkliga kraven. För att alla ska hänga med i undervisningen, blir det alltså ännu viktigare att läraren använder ett varierat, lättförståeligt språk.
 
– Språklärare och ämneslärare bör arbeta ihop. Kolleger kan göra varandra medvetna om ett ämnes språkliga aspekter, över ämnesgränserna, säger Pia Nygård Larsson.