Bannlyst latin i engelskan rör upp känslor

Text:

Latinska uttryck är elitistiska och diskriminerande. Det menar de styrande i Bournemouth council i södra England. Personalen förbjuds därför att använda nitton olika latinska fraser i sin kommunikation med allmänheten, rapporterar Daily Mail. Bland dessa finns et cetera, nota bene, status quo, via och vice versa. I stället ska man använda engelska motsvarigheter, som and so on, please note, state of things, by way of och the other way round.

Mary Beard, professor i klassiska språk vid universitetet i Cambridge, anklagar Bournemouth council för en ”språklig motsvarighet till etnisk rensning” – engelskan har alltid varit full av utländska ord, aldrig etniskt ”ren”.Författaren Harry Mount tycker att de latinska fraserna är slagkraftigare än alternativen. Dessutom påpekar han att de faktiskt är engelska. De går att slå upp i en engelsk ordbok.

Föreningen Plain English campaign, som arbetar för en klar och ren engelska, välkomnar dock bannlysningen. Motiveringen är att majoriteten inte använder latinska fraser, och att invandrare kan bli förvirrade av dem.

En komprometterande detalj är att Bournemouth councils eget motto är Pulchritudo et Salubritas, ’skönhet och hälsa’. På latin.