Avslöjad av grammatik

Text:

Modersmålets grammatik skiner igenom när studenter skriver uppsatser på engelska. Det visar en studie vid Massachusetts institute of technology, MIT. Med hjälp av ett datorprogram analyserades uppsatser skrivna på engelska av studenter som var och en hade ett annat modersmål än engelska. Inom försöksgruppen förekom fjorton andra språk. Texterna jämfördes sedan med varandra. Med 72 procents säkerhet kunde programmet pricka in författarens modersmål. När det inte lyckades, återfanns ofta skribentens modersmål inom samma språkfamilj som engelska.