Autistiska barn har unik röst

Text:

Autistiska spädbarn låter annorlunda än andra barn när de formar sina första språkljud. Deras förmåga att bilda stavelser utvecklas inte i samma takt och med samma precision. Det visar ny teknik för röstanalys som har utvecklats av amerikanska forskare i samarbete med stiftelsen Language  environment analysis.

Forskarna har genom automatiserad röstanalys studerat 3,1 miljoner språkljud. Studien visar att autistiska barn redan mycket tidigt har en unik röstsignatur. Eftersom tekniken inte utgår från ord utan från ljudmönster, kan den sannolikt användas över hela världen. Forskarnas förhoppning är att metoden även ska kunna bidra till att autism upptäcks tidigare, och att autistiska  barn därmed kan få bättre stöd, skriver Proceedings of  the National Academy of  Sciences.