Artigheten ligger i de små, små detaljerna

Text: Johnér

Svenskar kan uppfattas som ohövliga. I alla fall när de talar engelska, spanska eller franska. Trots att de ofta har bra ordförråd, grammatik och uttal, så har svenskarna inte plockat upp det samtalsinriktade finliret. Artighetsfraser, småord och hur man väljer att lägga orden kan vara avgörande för intrycket.

Lars Fant, professor i spanska, är en av dem som håller i projektet Avancerad andraspråksanvändning på Stockholms universitet. I projektet har man bland annat studerat svenskspråkiga personer när de ansöker om ledighet hos sin engelskspråkiga chef. Det visar sig att svenskarna kan verka ohyfsade eftersom de inte använder nedtonande uttryck som I was wondering och  I was hoping.

Lars Fant menar att det saknas bra verktyg för att lära ut den här typen av svårfångade detaljer i språket. Detta projekt kanske kommer att ge ledtrådar till hur den högre språkundervisningen ska utformas, bland annat för att få klarhet i vad som är strukturellt och vad som är kulturellt betingat i språket.