Arkiv läggs ned i Lund och Umeå

Text:

Institutet för språk och folkminnen lägger ner avdelningarna i Lund och Umeå – men var arkiven hamnar är inte klart. Dessutom försvinner tolv heltidstjänster när myndigheten sparar tio miljoner kronor. Flera universitet har protesterat mot nedläggningarna. Enligt generaldirektör Ingrid Johansson Lind är åtgärden nödvändig för att verksamheten ska gå runt.