Allt färre ord överlever i dag

Text:

Ord kan betraktas ur ett darwinistiskt perspektiv – bara de mest användbara överlever. ¶ Forskare har med hjälp av bokprojektet Google Böcker analyserat mer än 10 miljoner ord i de engelska,­ spanska och hebreiska språken under de senaste 200 åren. De jämförde det totala antalet ord under ett år med hur många ord som skapades respektive försvann. Det visar sig att tekniska framsteg under de senaste decennierna, som rättstavningsprogram, har gjort att allt färre ord överlever. ¶ – Vi blir allt effek­tivare i vår kommunikation, och antalet felstavade ord minskar i det vi skriver. Samtidigt har vi mindre behov av helt nya ord, bortsett från ord på nya företeelser, säger Alexander Petersen vid IMT Lucca institute for advanced studies, Italien.