Alla ska tala svenska på fritidsgården

Text:

Två kommunala fritidsgårdar i stadsdelen Rosengård i Malmö har infört en trivselregel om att alla ska tala svenska med varandra. Med ett trettiotal olika språk bland ungdomarna och ett femtontal bland personalen vill ledningen för gårdarna att alla av praktiska skäl ska tala samma språk. Men beslutet har kritiserats av ungdomar och delar av personalen.

– Mångspråkigheten kan uppenbarligen uppfattas som ett hot. Men när ska modersmålet användas om inte i kommunikation med andra som talar samma språk? undrar Lena Ekberg, chef för Språkrådet.