Alla partier lika stora

Text: Maria Arnstad

I dag är Feministiskt initiativ lika stort som Moderaterna, Piratpartiet lika stort som Socialdemokraterna. Tidigare var riksdagspartierna mindre än de nybildade partierna.

Det här handlar förstås inte om opinionsundersökningar.

I höstas kunde man för första gången tydligt märka att Sverige har en ny språkmyndighet: Institutet för språk och folkminnen. Myndigheten pekade med hela handen, Språksverige darrade – och verkningarna kan nu beskådas av alla som läser tidningar och ser på tv.

Språkrådet, en av myndighetens avdelningar, ger ut rättesnöret Svenska skrivregler. I september kom senaste upplagan, med följande kioskvältarregel: ”Namnen på alla politiska partier bör skrivas med versal begynnelsebokstav.”

Protesterna lät inte vänta på sig. Visserligen rör det sig om namn, och de  brukar ju skrivas med stor bokstav, men det nya budet gick stick i stäv med vad Skrivreglerna tidigare lärt ut: ”Namn på politiska partier skrivs i allmänhet med liten bokstav.” Ett undantag var nybildade partier. Denna regel har korrekturläsare med milt våld måst banka in i versaldyrkande skribenters huvuden.

Men myndigheten regerar! Det krävdes ett möte i Mediespråksgruppen, med ledamöter från Språkrådet, Sveriges radio, tv och dagspress. Samt inflytelserika TT, som levererar nyheter till medier landet runt. Skulle de nappa? Diskussion, argument och ett principbeslut togs. Nu är till och med partiförkortningarna stora.

Och de versala partireglerna passar säkert partiledarna utmärkt. De är ju vana att tala med Stora Bokstäver.