Äldre väljer ärvda namn

Text: Emilia Aldrin

Melvin eller Måns? Många tycker att det är viktigt att barnets namn är internationellt, medan några hellre vill ha ett typiskt svenskt namn.

Vad är det som får föräldrar att väja ett visst namn? Drygt sexhundra nyblivna föräldrar i Göteborg fick svara på hur deras barn fått sitt tilltalsnamn. Det mest framträdande i svaren är att många faktorer samverkar. Det som är ett positivt argument för vissa föräldrar är negativt för andra.

Men det finns vissa tendenser och skillnader mellan olika grupper. Yngre föräldrar vill gärna att namnet ska vara fint, medan äldre föräldrar oftare vill att namnet ska passa till efternamnet, eller att barnet ska uppkallas efter en speciell person. Föräldrar med lång utbildning svarar oftare än andra att namnet ska vara internationellt gångbart, kort, modernt eller tidlöst. Föräldrar med kortare utbildning vill å sin sida oftare att namnet ska passa barnet eller gå bra ihop med namn på syskon. Och flerspråkiga föräldrar vill i många fall att namnet ska vara lätt att uttala och skriva, ha positiv betydelse och positiva associationer, samt att båda föräldrarna ska vara överens.