3 frågor till ny språkchef

Text:

Lena Ekberg är ny chef för Språkrådet, som ansvarar för språkvården i Sverige och är en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen.

Vilken är den viktigaste språkfrågan?

- Svenskans användbarhet i framtiden. Om vi vill att svenskan ska fortsätta att vara ett rikt och allsidigt språk måste vi använda den - och utveckla den - inom alla områden. En andra lika viktig fråga gäller språkbrukarnas tillgång till språk. Alla ska ha möjlighet att utveckla sitt modersmål och tillägna sig en välfungerande svenska.

Vad oroar dig i dagens språksituation?

- Att vi inte värdesätter språkkunskaper mer än vi gör, och att vi inte bättre tar till vara den språkliga kompetens som faktiskt finns i det mångspråkiga Sverige.

Vilken skrivregel bryter du själv ofta mot?

- Förmodligen någon som jag inte är medveten om!