3 ekonomiska ord

I både politiken och näringslivet används nyord med koppling till ekonomi.

Text:

1 industrikansler. De riktigt stora industrierna blir i Sverige allt färre. Det vill statsminister Stefan Löfven ändra på genom att utse en industrikansler. Nyhetsbyrån TT skriver att den som får uppdraget ska fungera som en länk mellan industrin och regeringen: ”Socialdemokraterna vill också inrätta en industrikansler som ska vara placerad på statsrådsberedningen, alltså statsministerns kansli, och ingå i det innovationsråd som S-ledaren Stefan Löfven vill tillsätta”.

2 yield. En hög yield är nödvändig för att ett flygbolags ekonomi ska lyfta. Yield, som är ett engelskt lånord, visar bolagets intäkter per passagerarkilometer. Nyhetsbyrån Six förklarar varför flygbolaget SAS ekonomi krisar på grund av yielden: ”SAS yield backade med 4,6 procent i november, och med 6,9 procent i december. (…) En anledning till yieldpressen i slutet av förra året har att göra med att de skandinaviska företagens resepolicy. Man har dragit åt svångremmen och valt det billigaste flyget som varit tillgängligt.”

3 gamfond. När en nation står på ruinens brant drar den till sig gamfonder. En gamfond kan i andra hand köpa billiga statsobligationer för att sedan utkräva det ursprungliga värdet. Katrineholms-Kuriren berättar om hur gamfonder bidrog till Argentinas bankrutt: ”På Buenos Aires gator protesterades det mot ’gamfonderna’ som vägrar skriva av skulderna i förhandlingarna med den argentinska regeringen. På torsdagen bröt förhandlingarna samman och därmed är Argentina bankrutt för andra gången på tretton år.”