Östen Dahl

Prova på!

Tidningen i brevlådan och tillgång till digital läsning med Språktidningens app

Två nummer för 99 kr!

I Språktidningen svarar språkvårdare, forskare och andra experter på frågor om svenskt och engelskt språkbruk samt om namn och dialekter.

Ställ en språkfråga

Om Östen Dahl

Östen Dahl är professor emeritus i lingvistik vid Stockholms universitet.

info@spraktidningen.se