”Vi lever mitt i ett kulturellt fenomen”

Intervjun: Joel Halldorf är professor i kyrkohistoria vid Enskilda högskolan i Stockholm.

Text:

Bild: Mikael Lundblad

I NYUTKOMNA Bokens folk – en civilisationshistoria från papyrus till pixlar tecknar författaren, kulturskribenten och kyrkohistorikern Joel Halldorf böckernas, läsandets och skrivandets historia och hur dessa ting och aktiviteter format och påverkat oss som människor. Han diskuterar bland annat vad digitaliseringen i vår tid inneburit för läsningen. 

– Skärmläsning är bra för att orientera sig, ta till sig text och budskap snabbt. Det är ett format som gynnar skumläsning i stället för djupläsning och det påverkar oss alla, säger Joel Halldorf.

Även personer som läser på djupet förändras av digitaliseringen. Joel Halldorf nämner en professor i psykologi som har forskat kring viljestyrka och som berättat att han har problem med att sluta spela Candy crush när han egentligen borde ägna sig åt sin forskning.

– Vi behöver ett ordentligt offentligt samtal om hur vi faktiskt påverkas. Samhället behöver premiera bok- och tidningsutgivning mer och vi behöver diskutera mer om hur skolan hanterar digitaliseringen.

Joel Halldorf säger att det är viktigt att lyfta frågan i stort, eftersom det inte handlar om att det är vår ”individuella moral som fallerar”:

– Det är ett kulturellt fenomen som vi lever mitt i. Sedan medeltiden har vår kultur vilat på förmågan att både skum- och djupläsa. Hade vi bara ägnat oss åt djupläsning hade vi också haft ett problem, men nu är det den ensidiga skumläsningen som vi behöver fundera rejält över.