Värktabletter kan påverka barnens språk

Text:

Om en blivande mamma äter värktabletter kan det inverka på barnets språkutveckling. Forskare i folkhälsovetenskap har kartlagt gravida kvinnors bruk av paracetamol, som bland annat finns i Panodil och Alvedon. Dels fick kvinnorna svara på en enkät där de fick ange om och hur mycket av ämnet de hade ätit fram till graviditetsvecka tio, dels mättes halten av paracetamol i deras urin vid samma tid. När barnen sedan var två och ett halvt år gamla fick de genomgå ett test av sin vokabulär – hur många ord de använde och hur många ord de förstod.

Det visade sig att omkring 60 procent av kvinnorna hade använt paracetamol under graviditetens första tre månader. Detta bruk visade sig också ge en ökad risk för försening i ordförståelsen hos barnen, men bara hos flickor. Något liknande samband hittades inte hos pojkar, vilket enligt forskarna kan bero på skillnader i hormonella mekanismer.