Småttingar fixar sin egen språkskola

Text:

Bebisar använder sig av joller och blickar för att locka fram en så gynnsam språkundervisning som möjligt.

Amerikanska forskare i psykologi har videofilmat niomånaders bebisar och deras mammor. Med tiden började barnen rikta blicken stadigt mot olika föremål, samtidigt som de jollrade. Då fick de oftare respons av mamman än om de jollrade med svävande blick. Svaret innehöll också mer och begripligare information.

Barnet tittar på en boll och låter. Mamman svarar: Åh, där är bollen – den kan rulla! Här får bebisen både veta att objektet heter boll och vilken funktion det har. Via jollret och blicken har barnet skapat ett sammanhang som underlättar språkinlärning. Samspelet bidrar till en positiv spiral, där den vuxnas respons bidrar till att barnets språk i sin tur blir mer och mer avancerat.