”Mer vi än JAG på tigrinaska”

Som utbildad tolk har Rim Yemane lagt märke till att man måste tänka på olika sätt när man talar svenska och tigrinska. I hennes tidigare hemland, Eritrea, tänker man ofta i kollektiva termer, menar hon, medan svensk kultur är mer individualistisk.

Text: Staffan Eng

– På tigrinska används inte jag lika mycket som i svenskan, utan man säger ofta vi, säger hon.

Hon menar att grupptänkandet går igen i talesätt som በይኑ ዝበልዕ በይኑ ይመውት, ’den som äter ensam, dör ensam’, som innebär att man måste dela med sig för att få vara med i gemenskapen.

– På svenska blir det obegripligt: ”Vadå, varför skulle inte jag kunna äta ensam?”.

Tigrinskans ordförråd är till största delen semitiskt med få lånord från andra afroasiatiska språkgrupper. Det gör att Rim Yemane kan förstå vissa arabiska ord – det tigrinska ordet መርሓባ, ’välkommen’, som uttalas ”merhaba”, heter till exempel nästan likadant på arabiska.

Hon menar också att de flesta slanguttrycken kommer från arabiskan. Men orden betyder inte alltid samma sak på båda språken. Rim Yemane var länge ovetande om att ett slanguttryck som på tigrinska betyder ’det struntar jag i’ är ett grovt könsuttryck på arabiska.

– Jag använde alltid det uttrycket själv ända tills jag träffade en arabisktalande person, som blev alldeles chockad av det.

Alfabet

Använder så kallad ge’ez-skrift, ett stavelsebaserat alfabet med 26 grundbokstäver, där varje bokstav representerar en konsonant följd av en viss vokal. Grundbokstaven መ, uttalas ”mä”, har till exempel varianterna ሙ, ”mo”, ሚ, ”mi”, ማ, ”ma”, ሜ, ”me”, ም, ”mu”, och ሞ, ”må”.

Uttal

Tigrinskan har ett stort antal konsonantljud, varav många saknas i svenskan. Bland annat finns det åtta så kallade ejektiva konsonanter, som stöts fram utan hjälp av luft från lungorna.

Språkfamilj

Tigrinska är det tredje största av de semitiska språken, där bland annat arabiska och hebreiska ingår. Härstammar från det fornetiopiska språket ge’ez, som talades i det blomstrande kungariket Aksum från 300-talet och framåt.

Grammatik

Verbet placeras normalt sist i en sats och böjs enligt komplicerade kombinationer av tempus, aspekt och modus. Prefix och ändelser används rikligt. Prefixet ኣይ, ”ay-”, tillsammans med ändelsen ን, ”-n”, uttrycker till exempel negation: ኣይኣነን, ”ay-’anä-n”, betyder ’inte jag’.

Tigrinsk ordlista

ሰላም, uttalas ”selam” = ’hej’
የቕንየለይ, ”yäqänyeley” = tack
እንቋቊሖ, ”inquaquhå” = ’ägg’ (Ordet är nästan omöjligt att uttala för en otränad svensktalande.)
ኣርማድዮ, ”armadio” = ’garderob’. Ordet kommer från italienskans armadio – tigrinskan har ett flertal lånord från den italienska kolonialtiden.
ካብ ሳዕሳዕኻስ ተቖጻጸ. ”kab saisaikas tequetsatse” = ’När du dansar ska du svänga om ordentligt’. Betyder att den som åtar sig något inte ska göra det halvhjärtat.
ዝዓቢ ቈልዓ ኣይትበድል = ’Kränk inte ett växande barn’.

Modermålstalare

9 miljoner i världen har tigrinska som modersmål. De flesta talarna finns i norra Etiopien och centrala Eritrea. 19000 personer i Sverige har tigrinska som modersmål.