Litteratur visar Kinas nya värderingar

Text:

Under kulturrevolutionen 1966–76 präglades kinesisk litteratur av kollektiva värderingar. I takt med att Kina blivit mer individualistiskt har författare börjat använda ord som återspeglar den nya mentaliteten.

Psykologiforskare vid University of California i Los Angeles har analyserat cirka 300 000 böcker på kinesiska, samtliga utgivna i Kina mellan 1970 och 2008.

För att undersöka vilka värderingar som förekommer i verken sammanställde forskarna en lista på sexton ord. Hälften länkades till ett planekonomiskt samhälle, där gemensamma samhällslösningar eftersträvas. Resten klassades som typiska för ett marknadsekonomiskt samhälle, med större fokus på individen.

Under kulturrevolutionen var ordet kollektiv vanligt. Efter de ekonomiska reformer som infördes 1978 har detta ord minskat i användning, liksom orden hjälpa och offra. Orden innovation, välja, tävla, privat och självbestämmande har däremot ökat.