Hon gör robotar begripliga

Text:

Bild: Mattias Pettersson

 Robotar kommer att ta allt större plats i samhället. Och de måste kunna samspela med både människor och varandra. Det är vad Suna Bensch eftersträvar. Hon är forskare på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. 

– Vi måste förstå vad roboten kan göra och inte, säger hon.

Tillsammans med kolleger arbetar Suna Bensch med att göra robotarnas beteenden begripliga genom verbal kommunikation. De använder så kallade Pepper-robotar, med motorik och förmåga till tal- och ansiktsigenkänning, och har programmerat in ”språklig intelligens”, bland annat utifrån språkfilosofen Paul Grices fyra maximer för effektiv kommunikation: att säga det som är sant, att säga lagom mycket, att säga det viktigaste och att säga det klart och kortfattat.

I en ny studie har forskarna fått tre robotar att lösa en uppgift tillsammans, och samtidigt förklara vad de gjorde. Förklaringarna måste vara både korrekta och lagom detaljerade.

– En robot ska inte upprepa vad den eller andra robotar eller människor har sagt.

Suna Bensch har även byggt in språklig variation – för att träna algoritmerna att uttrycka sig på lite olika sätt.

– Robotar med denna typ av samtalsförmåga uppfattas som mer naturliga av människor som interagerar med dem.

Eva Barkeman är redaktör på Modern Psykologi.