Brev till språkpolisen

Text:

Ordet något skrivs nåt till vardags och används även så när vi talar, vanligtvis. Vad som blivit otroligt vanligt är att folk skriver nått i stället. Det florerar överallt, som på Instagram, Facebook och i sms. Det gör mig galen! Då förstår ju folk inte vad det är de skriver!

Sofie

Jag irriterar mig på det alltmer utbredda minutrar. Jag gillar det logiska (milli)metrar – men minutrar!? Sekundrarna är redan på intåg. När börjar man räkna månadrar och årar?

Lasse

Mig irriterar det gränslöst när folk använder infinitiv av ett verb, men sätter och i stället för att framför. Exempelvis jag gillar att cykla blir i talspråk jag gillar o cykla, men när en del säger meningen långsamt behåller de och i stället för att mer tydligt uttala det korrekta att. Jag gillar och cykla är ett mycket märkligt uttalande. Vad är det man gillar? Är cykla en uppmaning och i så fall riktad mot vem?

Humanist