Bild: 
Istockphoto
1,2,3...

Abc leder fram till 123

Barn som tidigt förstår bokstäver har lättare att tillägna sig matematik. Och bryggan mellan bokstäverna och matematiken kan vara förmågan att räkna i sekvenser. ¶ Forskare i utbildningsvetenskap har följt 1 800 finska barn. Först studerade forskarna hur barnen i förskolan snappar upp det talade och det skrivna språket. ¶ När barnen sedan började ettan fick en del av barnen demonstrera hur bra de var på att räkna – både framlänges och baklänges. Kontinuerligt, från första till tredje klass, testades sedan hela gruppens matematiska färdigheter. ¶ Forskarna har själva kalkylerat fram resultatet: barnen som lärde sig skriftspråk snabbt, lärde sig också räkna snabbare. Dessa barn blev med tiden även bättre på att förstå matematik generellt. 

Publicerad i nummer: 
5/2014