Kineser lyssnar in känslorna

Text:

Kinesisktalande koncentrerar sig på röster när de ska avläsa känslor. Engelsktalande, däremot, bryr sig mer om ansiktsuttryck. Skillnaden kan bero på att det i flera östasiatiska kulturer är ovanligt att man ser varandra direkt i ögonen. Ansiktsuttrycken varierar heller inte så mycket. I engelsktalande Nordamerika har ögonkontakten och minspelet större betydelse, enligt tre kanadensiska forskare i språk och kommunikation. De har testat hur 39 personer tolkar känslor via tal- och kroppsspråk. 20 av dem talade mandarinkinesiska och 19 engelska. Försökspersonerna fick se ansikten och lyssna till röster, och därefter berätta hur de uppfattade de känslor som förmedlades. Neutrala ansikten visade sig ha en störande effekt för de engelsktalande, vid de tillfällen då de borde ha fokuserat på rösten.

Även hjärnaktiviteten skilde sig mellan grupperna, och därför anser forskarna att det handlar om skillnader som är djupt rotade.