Tydligt mammaprat – bara snack?

Text:

Tydligt och långsamt. Så sägs det ofta att föräldrar talar med sina barn. Men i själva verket kan det vara tvärtom. En studie visar att japanska mödrar talar mindre tydligt till sina barn än till vuxna. I studien präglades samtalen med barnen av känslomässigt färgad satsmelodi, avsedd att fånga uppmärksamheten. Sjungande intonation och ord som kan betraktas som barnsliga utmärkte mödrarnas tal.

Överraskande var att mödrarna talade mycket tydligare med testledaren. Det visade sig bland annat att de då var mer noga med att särskilja snarlika stavelser.

Resultaten säger dock inget om vilket sätt att prata med barnen som är bäst.