Trångsynta datorer laddas med livskunskap

Text:

I samtal krävs ofta viss förförståelse för att argument ska bli logiska. Här går datorerna bet, eftersom de saknar livserfarenhet. Ellen Breitholtz, språkforskare vid Göteborgs universitet, bygger en teoretisk modell över hur människor brukar resonera. – Om jag frågar ”Vad är klockan?” och du svarar ”Tidningen har inte kommit än”, så antar jag att du relaterar tiden till när tidningen brukar komma, säger Ellen Breitholtz.

Den här typen av argument kallas inom retoriken för entymem, och gemensamt för dem är att talaren utelämnar information.