Språken i ett tongivande klimat

Text:

Sångare fuktar gärna strupen innan de tar ton – stämbanden behöver fukt för att rösten ska träffa rätt. Och detta kan vara en anledning till att vissa språk är så kallade tonspråk. ¶ Om ett språk har utvecklats på en plats med fuktigt klimat, är det mer sannolikt att språket utnyttjar tonhöjd för att skilja ords betydelser åt. Om språket däremot har sitt ursprung i en region med torr luft, verkar tonhöjden spela mindre roll i språkets ljudstruktur. Det hävdar en grupp forskare i lingvistik och antropologi som har jämfört runt 4 000 språk. ¶