Sparv trotsar teori om unik förmåga

Text:

Att kunna reda ut flertydigheter är avgörande för språkförståelsen. Hittills har forskarna trott att människan var ensam om denna förmåga – men nu har en fågel stuckit näbben i den uppfattningen. För svensktalande kan ordet skär vara ett adjektiv, ett substantiv eller en verbform. Sammanhanget avgör om det handlar om en uppmaning, en färg, en kobbe eller något annat. Så fungerar även träsksparvens sång. När en ”stavelse” placeras i nya sammanhang reagerar fågeln på olika sätt, upptäckte forskare vid amerikanska Durham university. De spelade in och analyserade träsksparvens sång, och identifierade olika ljud, ett slags stavelser. Därefter spelade de upp sången för andra träsksparvar. I vissa fall manipulerade de sången genom att byta plats på en del av en stavelse. En del ljud lockade fram revirbeteenden, medan andra inte alls väckte intresse. Ett ljud i fågelsången tycks alltså få olika innebörd beroende på vilka ljud det omges av.