På cirkus är jargongen precis

Text: Patrik Hadenius

Hur många böcker finns det på Kungliga Biblioteket? Fundera en stund på det! Kungliga Biblioteket tar emot pliktexemplar av alla böcker som trycks i Sverige, så det borde vara ganska många. Men samtidigt anar du kanske att det är något lurt med frågan. Det var Åsa Holmér, terminolog på Terminologicentrum, TNC, som ställde den till mig. Kanske hörde du talas om TNC när den nya regeringens budget presenterades i höstas. Det är ett delvis statligt finansierat bolag som håller ordning på våra termer och deras betydelser. I budgeten föreslogs att det statliga bidraget till TNC skulle dras in. Många protesterade, men ännu är läget ovisst.

– Du måste ju ställa motfrågan, säger Åsa Holmér när jag har funderat på antalet böcker en stund. Vad är en bok?

Självklart. Är man bland terminologer är definitionen viktigast. Det visar sig att det finns mycket på Kungliga Biblioteket. Där hittar du verk, utgåvor, exemplar och mycket mer. Men böcker talar man sällan om. Det är en alldeles för diffus term.

Bland yrkesfolk är det viktigt att veta vad man talar om. I omslagsartikeln i detta nummer möter du yrkesfolk som utvecklat ett yrkesspråk. Men här har det växt frodigt och oreglerat, och kallas då jargong. Jag vet inte vad en terminolog skulle säga, men av resultatet att döma vet cirkusartisterna exakt vad de talar om.