Länk mellan hem och skola

Text:

Hem och skola är ett omaka par, som kan ha svårt att tala med varandra. Och eleverna blir lidande. IT-entreprenören Gisele Mwepu har därför skapat en app kallad SAFI – Språkapp för inkludering. – Vissa föräldrar kan inte svenska och andra är analfabeter. Med appen kan läraren skicka ett förvalt meddelande till föräldern, som kan läsa meddelandet på sitt eget språk. Därefter kan föräldern svara på modersmålet, men svaret når läraren på svenska. Om föräldern inte kan läsa, kan meddelandet läsas upp via talsyntes. Appen består av ett trettiotal färdigformulerade meddelanden, redo att använda för skolan och förskolan. Bland dessa finns kallelse till utvecklingssamtal och varsel om att eleven inte varit i skolan. Förskolan kan till exempel varsko föräldrarna om att blöjorna är slut eller om att barnet ska ha med sig frukt. Appen finns på fjorton språk.