Kråkan flyger tack vare språkregler

Text:

Svenskar har lättare att säga kråka än rkåka. Det finns en anledning till det. Munnens motorik har en koppling till vilka stavelser vi föredrar, och man kan tänka sig att vi håller oss till stavelser som är lätta att producera. Men en ny studie visar att det kan vara tvärtom: språkets mönster sätter fart på motoriken. Kråkan flyger alltså för att den passar in i det språkliga regelsystemet, inte för att den är lättare att uttala.

Amerikanska forskare i psykologi testade att ”störa” de delar av hjärnan som styr läppmotoriken hos försökspersoner. Detta för att se om personernas förkärlek för vissa stavelser då skulle försvinna. Deltagarna fick höra olika stavelser uttalas, en del av dem var formade enligt språkreglerna, andra inte. Försökspersonerna, fortsatte dock att föredra de stavelser som byggde på regelsystemet, även med motoriken bortkollrad.

Mer fåglar! Läs om träsksparven.