Förväntningar kan få hörseln att torska

Text:

Det är de egna förväntningarna som gör att vi hör fel – inte språket i sig. Den slutsatsen drar Per Linell, professor i kommunikation vid Göteborgs universitet. Efter en analys av 220 felhörningar konstaterar han att den omedelbara tolkningen av vad en samtalspartner säger styrs av sammanhang, ansiktsuttryck och omgivning. Per Linell tror att vi har ett behov att skapa associationer för att få en logik i samtalet. Sådana associationer kan leda till feltolkningar – som i det här samtalet från en färja mellan Stockholm och Helsingfors:

A: Här över havet rodde dom med post förr i tiden. B: Me torsk?

A: Me post.

I det här sammanhanget förefaller felhörningen rimlig. Den är tydligt kopplad till den aktuella miljön.

– Vi är smartare än maskiner som bearbetar varje ljudligt element. Vi har en förutfattad tanke om vad den andra personen säger, säger Per Linell.