Svensk media släpps fri!

Text:

Nu godkänner Språkrådet svensk media. Tidigare har rekommendationen varit att undvika uttrycket, eftersom media är den latinska pluralformen av medium. När media kombineras med ett adjektiv, som svensk, bör adjektivet alltså böjas i plural: svenska media. Det blir uppenbart när man i stället skriver medium med svensk pluraländelse: medier. Svensk medier skorrar nog i många svenskars öron.

Men eftersom många nu ändå inte tolkar media som en pluralform, utan som beteckning för en samlad mediekår – i likhet med press – kan svensk media numera passera Språkrådets nålsöga.

Tidigare har Språkrådet rekommenderat att man över huvud taget bör undvika latinska böjningar, eftersom de sällan passar in i svenskans böjningsmönster. Men formen media har nu ”utvecklat en betydelse av ’verksamhetsområde’”, enligt Språkrådet, vilket har gjort att man har ändrat rekommendationen.