Romsk ultraljudsstav

Text:

Vad har orden ultratjoerestavem och glindako rovli gemensamt? Båda betyder ’ultraljudsstav’, på jiddisch respektive romani. Och inget av orden existerade innan 1177 Vårdguiden och ungdomsvårdssajten UMO nyligen översattes till Sveriges officiella minoritetsspråk. ¶ Översättningsprojektet är det största någonsin till minoritetsspråken. Texterna på jiddisch är inte riktigt klara än, men för övrigt är projektet avslutat. Trettiosex texter har översatts till elva olika språkformer, inklusive fem former av romani och tre former av samiska.¶ Översättarna har inte bara varit tvungna att uppfinna nya ord. Ibland har de till och med fått utforma en ny språklig standard, eftersom vissa språkvarianter saknar etablerade skriftspråk. ¶ – Det finns många olika sätt att se på hur språken ska skrivas. Översättarna och språkgranskarna har inte alltid kunnat komma överens. Men arbetet har ändå varit uppskattat av alla, säger projektledaren Fredrik Lagerqvist.