Rakt på tangenterna

Text:

Datorn har gjort skrivförberedelser förlegade. Dagens gymnasieelever skriver, planerar och bearbetar i stället sina texter samtidigt som de skapar dem. Marie Nordmark, forskare i pedagogik vid Örebro universitet, har studerat skrivprocessen i svenskundervisningen. Hon har spelat in över 40 lektioner för att undersöka det digitala skrivandet. De sociala mediernas ständiga närvaro påverkar i hög grad skrivandet. Vissa elever blir så störda av Facebook, Twitter och annat, att de har svårt att över huvud taget skriva i skolan. Flera säger att de faktiskt föredrar papper och penna, eftersom de då inte blir distraherade av datorerna.