Politikerna stannar hemma

Text:

Svenska politiker talar helst om Sverige. I övrigt är USA det land som hörs mest från talarstolen. Men på de hela taget är riksdagens intresse för utlandet svalt. Språkanalysföretaget Gavagai har, tillsammans med Svenska Dagbladet, registrerat hur ofta politikerna talar om andra länder än Sverige. De senaste 20 åren är det USA som har fått lejonparten av uppmärksamheten i debatter och tal. Efter USA talar politikerna om Tyskland och andra länder som räknas till Sveriges närmaste handelspartners: de nordiska grannländerna och Storbritannien. Sedan är det ett stort glapp till Ryssland, Frankrike och Kina. Om övriga länder hörs nästan ingenting.

Anna Jardfelt, Utrikespolitiska institutets direktör, ser säkerhetspolitiska konsekvenser i den ensidiga fokuseringen. I och med EU-medlemskapet borde det bli viktigare för Sverige att diskutera situationen i fler länder, eftersom Sverige blir mer direkt engagerat i andra delar av världen, särskilt i Mellanöstern och Afrika, menar hon.