Pincettläsning

Text:

Den som läser en text enbart på jakt efter ett ord som svar på en uppgift använder sig av pincettläsning. I Svenska Dagbladet skriver språkprofessorn Olle Josephson om en avhandling som visar att elever sällan läser längre texter: ”I stället dominerar sökläsning och så kallad pincettläsning; man jagar enstaka ord för att minnas den engelska glosan, skriva rätt lösenord eller skriva av rätt i läxan.”