Penna och block vassare än dator

Text:

Block och penna är bättre anteckningsverktyg än datorn. Åtminstone när det gäller att minnas sammanhang och förklaringsmodeller. Det visar en amerikansk forskarstudie publicerad i tidskriften Psychological Science.

En bärbar dator är ett populärt verktyg för att föra anteckningar. Men det finns enligt de amerikanska forskarna mycket som talar för att det är ett betydligt bättre val att anteckna för hand. Den som använder block och penna är nämligen bättre på att komma ihåg vad som sagts under ett föredrag.

I studien fick 65 amerikanska collegestudenter lyssna på inspelade föreläsningar i ämnen som inte ansågs tillhöra allmänbildningen. Vissa förde anteckningar för hand medan andra använde dator. Vid två tillfällen kontrollerade forskarna vad studenterna mindes – 30 minuter efter föreläsningen och därefter en hel vecka efter föreläsningen.

När det gällde att minnas enskilda faktauppgifter var det ingen större skillnad mellan grupperna. Däremot var de studenter som hade antecknat för hand betydligt bättre på att kunna redogöra för sammanhang och förklaringsmodeller. De hade alltså tagit in informationen på ett sätt som gjorde att de hade större förståelse för föredragshållarens teorier och resonemang. I större utsträckning prioriterade de också att anteckna sådant som föreläsaren verkade lägga särskild vikt vid.

Enligt forskarna är det vanligt att studenter motiverar valet av datorn som anteckningsredskap med att de då kan skriva snabbare. Men att hinna skriva ner mer eller mindre ordagrant vad föreläsaren säger visade sig inte heller vara någon fördel.

De studenter som kom ihåg allra minst var de som med hjälp av dator hade antecknat mest. Det tycks enligt forskarna som om dessa prioriterade själva antecknandet före förståelsen.

De studenter som använde dator men antecknade med fler egna ord och i lägre tempo klarade sig bättre. Enligt forskarna hade de inte bara skrivit ner vad föreläsaren sade, utan reflekterade också över detta samtidigt som de antecknade.