Litterär misär ökar när ekonomin krisar

Text:

När ekonomin vänder nedåt blir litteraturen dystrare. Det visar en brittisk studie, som har jämfört förekomsten av negativa känsloord i engelskspråkig 1900-talslitteratur med inflations- och arbetslöshetssiffror från USA. ¶ Med hjälp av orden kunde forskarna beräkna ett ”litterärt misärindex”, som återspeglar utvecklingen inom den västerländska ekonomin, fast med elva års fördröjning. Eftersläpningen antas motsvara glappet mellan författarnas barndom, som har präglat dem känslomässigt, och deras litterära debut. ¶ Störst var den litterära misären efter första världskriget, den stora depressionen år 1929 och energikrisen på 1970-talet. Misären har med tiden också tolkats alltmer personligt. Individualistiska ord som independence, ’självständighet’, unique, ’unik’, och identity, ’identitet’, är på stadig uppgång i litteraturen. ¶ Under- sökningen omfattar åtta miljoner digitala versioner av böcker, publicerade på Google. En liknande studie av tyska förhållanden gav samma resultat.