Fler kan ta del av Fejjan utan stök

Text:

”Fejjan för alla” är en avskalad variant av det sociala mediet Facebook, speciellt utformad för att passa dövblinda och synskadade.

Den vanliga Facebooksidan är för plottrig och fylld av text för att fungera med de hjälpmedel som synskadade använder, till exempel skärmläsare och punktskriftsdisplayer. Det blir för komplicerat och tidskrävande att läsa igenom vänners meddelanden eller skriva en egen statusuppdatering. Därför har Post- och telestyrelsen nu tagit fram en ny variant.

Klas Nelfelt vid Förbundet Sveriges dövblinda är optimistisk inför sajtens framtid.

– Detta innebär att de dövblinda för första gången har möjlighet att använda Facebook. De kan nu ta del av det som vänner och anhöriga skriver, och är inte längre isolerade från den världen.