Få koll på får med Årdlistu

Text:

De får som håller till på norra delen av Karlsöarna kallas nårdarlamb. De som håller till på södra delen kallas däremot sudarlamb. Får i väster kallas för västarlamb, och de gemensamt ägda fåren på Karlsöarna heter samslamb. Detta och mycket annat står att läsa i Gutamålsgillets Årdlistu, som nu publicerats på nätet. Ordlistan innehåller över 41 000 dialektord och är resultatet av sju års arbete.

www.gutamal.org/ordlista