English only, please!

Text:

Bara engelska är tillåtet! Denna regel upprätthålls av både lärare och elever på så kallade internationella skolor. Men ibland motverkar regeln sitt syfte.

Språkvetaren Alia Amir, Linköpings universitet, har gästat åttor och nior i en skola med internationell profil, och bandat engelsklektionerna. En grundläggande regel där är att alla ska tala engelska. Varje klass tilldelas 40 poäng, och om ett svenskt ord råkar hoppa ur munnen på någon, så dras ett antal poäng från potten. Aila Amir uppfattar att alla är överens om att språkregeln ska följas, och att den oftast fungerar bra. Det är inte bara läraren som rättar elever, eleverna rättar även läraren – och varandra.

Men ibland sätter språkregeln käppar i hjulet för inlärningen. Ett exempel är när läraren ska förklara konjunktiv, och är på väg att säga ordet vore. Utan framgång försöker läraren diskutera konjunktiven med enbart engelska ord. Då uppenbarar sig ett kryphål! Läraren skriver vore på tavlan.

– Alla regler behöver tolkas för att kunna tillämpas, säger Alia Amir. Och här finns alltid tillfälle för reflektion.