Blyga snappar språket snabbt

Text:

Ett tystlåtet barn suger i sig språk lika bra som ett utåtriktat. Problemet för de blyga är bara att få språket över läpparna.

Amerikanska forskare i psykologi och neurovetenskap ser inget samband mellan blyghet och bristande språkförståelse. Det kan till och med vara tvärtom. Flickor är ofta blygare än pojkar, men plockar ändå upp språket snabbare.

Detta har man kommit fram till i en studie gjord med hjälp av 400 amerikanska tvillingpar på mellan ett och två år. De har fått härma enklare ljud och ord, som mamma, och följa uppmaningar.

En metod för hur man ska få de blyga barnen att prata tidigare är, enligt samma studie, att para ihop dem med andra blyga barn. Det kan ge dem självförtroende att tala ut.