Språkrevolution i tysk myndighet

Text:

Arbetsförmedlingen skickar ut över 500 000 beslut om dagen. Problemet är att mot­tagarna inte sällan har problem att förstå vad det står i breven. Revolutionen innebär bland annat att myndigheten börjar använda ord som bitte, ’vänligen’, och leider, ’tyvärr’. Och att de ibland närmast bisarrt långa meningarna, med mängder av bisatser, kortas radikalt. Som exempel ska en formulering som nicht mitgeteilten Wohnungswechsel­ während­ des Bezugs von Arbeitslosengeld, ’icke meddelat byte av bostadsort under mottagande av arbetslöshetsförsäkring’, ersättas med Ihr Umzug, ’er flytt’. Kort och gott.

Hela 180 förtryckta besked har gjorts om, och tanken är att mottagaren nu också ska förstå vad som har beslutats. Redan på första sidan ska det gå att läsa myndighetens beslut – något som annars ofta hittats först på sidan fem eller sex.

Arbetsförmedlingen hoppas att det hela ska leda till en posi­tiv bieffekt i form av minskad arbetsbörda. För när den som ansöker om a-kassa eller socialbidrag förstår vad myndigheten beslutat kommer personen inte att höra av sig flera gånger för att fråga vad det egentligen står i brevet.