Språkmyndighet tvingas spara

Text:

– Vi behöver se över vårt uppdrag och hur vi ska prioritera arbetet, säger generaldirektör Ingrid Johansson Lind.

Planerna har fått kritik från bland annat minoritetsgrupper. Harriet Kuoppa, forskningsarkivarie för meänkieli vid avdelningen i Umeå, befarar att en nedläggning kommer att försvaga arbetet med både samiska och meänkieli när den geografiska kopplingen till Umeå universitet försvinner. Universitetet har nationellt ansvar för utbildning i bägge minoritetsspråken.

– Man raserar en verksamhet som byggts upp under lång tid. Den allmänna trenden har varit att man för tillbaka föremål och dokument till sin rätta miljö och den region där minoriteterna verkar. Här går man i motsatt riktning, säger hon.