På hög höjd luftas fler ejektiva konsonanter

Text:

Lägre lufttryck på hög höjd kan göra det lättare att producera ejektiva konsonantfonem, konsonantljud som uttalas med tillslutna stämband. Därför förekommer ejektiver i majoriteten av de språk som talas i världens höghöjdsområden. Det hävdar­ Caleb Everett, antropolog vid University of Miami, USA. ¶ I en studie undersöker han 567 språk i jakten på ejektiva konsonanter. Hans slutsats är att dessa är betydligt vanligare på platser belägna 1 500 meter över havet. Ju högre höjden är, desto större blir dessutom sannolikheten för att språket ska ha ejektiver. ¶ Ett undantag är Tibetplatån där ejektiverna lyser med sin frånvaro. Det förklarar Caleb Everett med att tibetanerna på ett unikt sätt har anpassat sig till miljön och den syrefattiga luften, och därför andas snabbare än andra höghöjdsboende människor i världen. Det sägs minska behovet av ejektiver. ¶ Caleb Everetts försök att förklara varför ejektiva konsonanter är vanligare i vissa miljöer har dock ifrågasatts av språkforskare.