Nu börjar vi i förskoleklass!

Text: Patrik Hadenius

Vore språktidningen ett barn skulle den börjat i skolan nu. Med detta nummer fyller tidningen sex år och det är dags att flytta upp från förskola till förskoleklass. Ja, riktigt skolan är det ju inte. Det är i skolan, men ändå förskoleklass. Det är inte nollan, men året före ettan. Och det är absolut inte dagis.

Skolans och förskolans olika begrepp och ord är roliga och talande i sin förvirring. De visar att skolan är en magnifik organisation som – redan före vinstintressen och konkurser – var rätt komplicerad. För den som seglat i Stockholms skärgård, tror jag att Skrakfjärden är en lämplig liknelse. Det är en ytterst svårnavigerad skärgård, och sjökortet är inte alltid pålitligt.

Och nu börjar alltså Språktidningen segla där. Vi fyller sex år och firar det med en första belysning av högskolestudenters läs- och skrivförmåga – alltså hur väl skolan förbereder barn och ungdomar språkligt inför universitet och högskola. Artikeln är motiverad av vårens larmrapporter om att studenterna inte längre kan läsa och skriva. Vad är sant bakom larmen? Det visar sig inte helt enkelt att beskriva hur det förhåller sig. Men det mesta pekar på att det är illa – och dessutom kan det bli värre.

Det betyder att vi behöver skriva mer. Nu när Språktidningen blivit skolmogen är det hög tid att granska skolan, ur ett språkligt perspektiv. Skriv till mig och berätta vad du vill att vi tittar närmare på.