Hjärnor känsliga för språkfel

Text:

Säg hej till språk­polisen inom dig! En studie publicerad i Journal of Neuro­science tyder på att hjärnan registrerar gramma­tiska fel utan att vi är medvetna om dem. I sin undersökning använde forskarna EEG och intresserade sig särskilt för en signal som kallas ERP (event related potential) som fångar förändringar i hjärnans aktivitet. Försökspersonerna fick läsa meningar, varav vissa innehöll grammatiska fel. Forskarna ”maskerade” läsningen med en ton, vilket­ blir ett slags kvitto på med­vetande­graden eftersom tonen stjäl uppmärksamhet från annat. Även om försökspersonerna inte lade märke till felen gav ERP-signalen besked om att deras hjärnor gjorde det. Dessutom försenade dessa fel deltagarnas reaktion.