Harry med den breda vokalen

Text:

Oliver, Jack, Harry. Vokalerna­ i engelska pojknamn är i större utsträckning breda, betonade och låter mer än vokalerna i flicknamnen: Olivia, Sophie, Emily låter mindre. Forskare vid Queen Mary, University of London, har kartlagt de populäraste namnen på barn i Storbritannien, Australien och USA under det senaste decenniet för att ta reda på sambandet mellan hur namn låter och könet på barnet. Det handlar om 15 miljoner namn efter 45 miljoner födslar! Forskarna använde vedertagna lingvistiska tekniker för att bestämma om namnen innehöll breda eller tunna vokaler.

”Studien tyder på att det finns ett samband mellan storleken på ljuden i förnamn och könet de associeras med”, säger Benjamin Pitcher vid Queen Marys avdelning för biologiska och kemiska vetenskaper. En av medförfattarna, antropologen Alex Mesoudi vid Durham university, fortsätter:­ ”Det här är ett intressant exempel på hur den biologiska evolutionen kan påverka den mänskliga kulturen, i det här fallet konventioner vid namngivning.”